Charakterystyka tematyki badawczej

Informatyka:

 • Metody wnioskowania aproksymatywnego;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Mereologia przybliżona i granulacja wiedzy;
 • Klasyfikatory rough setowe;
 • Teoria zbiorów przybliżonych;
 • Zastosowanie sieci semantycznych i ontologii w systemach wieloagentowych;

Matematyczne podstawy informatyki:

 • Teoria zbiorów rozmytych i przybliżonych;
 • Logiki typów, gramatyki formalne i ich zastosowania w informatyce;

Równania różniczkowe:

 • Układy dynamiczne i teoria ergodyczna;
 • Nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe;
 • Jakościowa teoria równań różniczkowych;

Geometria i jej zastosowania:

 • Globalna geometria różniczkowa struktur na rozmaitościach gładkich;
 • Geometria CR-rozmaitości;
 • Podstawy geometrii;
 • Geometryczne metody badania układów całkowalnych;

Fizyka matematyczna i fizyka atomowa:

 • Ogólna teoria względności i jej zastosowania;
 • Teoria solitonów;
 • Modelowanie matematyczne i komputerowe układów kwantowomechanicznych;
 • Badanie oddziaływań międzyatomowych i międzycząsteczkowych;

Matematyka stosowana, mechanika i modelowanie matematyczne:

 • Mechanika ośrodków ciągłych i teoria sprężystości;
 • modelowanie matematyczne i komputerowe terapii nowotworów;
 • Modele matematyczne w geodezji i ekologii.