Aktualnie realizowane projekty badawcze

Wybrane zagadnienia układów dynamicznych, geometrii i fizyki matematycznej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Termin realizacji: 13.10.2011 - 13.04.2012

Dyskretne klasyczne i kwantowe układy całkowalne: geometria i fizyka
Kierownik projektu: dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM
Termin realizacji: 30.08.2010 - 29.08.2012

Wyszukiwanie obrazów w oparciu o słowniki wizualne
Kierownik projektu: dr inż Przemysław Górecki
Termin realizacji: 20.04.2011 - 10.04.2014

Dark ingredients in one drop
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irina Dymnikowa
Termin realizacji: 07.04.2011 - 06.10.2013