Aktualnie realizowane projekty badawcze

dr Mariusz Kwiatkowski

1. Grant NCN: "Grafy kodów sympleksu"
Narodowe Centrum Nauki; nr rejestracyjny: 2019/03/X/ST1/00944
czas realizacji: 19.12.2019 - 18.12.2020


Prof. dr hab. Aleksy Tralle

1. Grant NCN: "Metryczne rozmaitości kontaktowe i związane z nimi rozwłóknienia"
Narodowe Centrum Nauki; nr rejestracyjny: 2018/31/B/ST1/00053
czas realizacji: 11 lipca 2019 - 10 lipca 2022.


dr Maciej Bocheński

1. Grant NCN: "Właściwe działania podgrup dyskretnych na przestrzeniach jednorodnych"
Narodowe Centrum Nauki; nr rejestracyjny: 2018/31/D/ST1/00083
czas realizacji: 01.07.2019 - 01.07.2022.


Prof. dr hab. Danuta Kruk

1. Grant NCN: "Identyfikacja mechanizmów dynamiki jonów w super-jonowych nieorganicznych materiałach w celu projektowania nowych elektrolitów stałociałowych"
Narodowe Centrum Nauki; nr rejestracyjny: 2019/35/B/ST8/02550
czas realizacji: 01.06.2020-01.06.2023.

2. Grant NCN: „Dynamika układów jonowych na poziomie atomowym – zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”
Narodowe Centrum Nauki, OPUS 13; nr rejestracyjny: 2017/25/B/ST5/02348;
czas realizacji: od 7 II 2018r. – 36 miesięcy 

3. Grant NCN: „W poszukiwaniu biomarkerów żywności z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”,
Narodowe Centrum Nauki, OPUS 10; nr rejestracyjny: 2015/19/B/BZ9/03348;
czas realizacji: od 11 X 2016r. – 36 miesięcy

4. Akcja COST: „European Network on NMR Relaxometry”
(identyfikator: COST CA15209);
czas realizacji: od lutego 2016r. – 48 miesięcy

5. Projekt HORIZON 2020:  „Improving Diagnosis by Fast Field Cycling MRI”   
(akronim: IDentiFY, identyfikator: H2020-PHC -11-2015);
czas realizacji: od 1stycznia 2016r. – 48 miesięcy


dr hab. Vsevolod Shevchishin

1. Grant NCN: "Topologia symplektyczna 4-wymiarowych rozmaitości wymiernych i prostokreślnych oraz ich grupy klas odwzorowań"
Narodowe Centrum Nauki; nr rejestracyjny: 2019/35/B/ST1/03573
czas realizacji: 01.06.2020-01.06.2023