Matematyczne koło naukowe "Mat-ołki"

Matematyczne koło naukowe „MAT-ołki” ruszyło w październiku 2011 r. Celem jego działalności jest zebranie wszystkich chętnych mądrych głów do wspólnego omawiania fascynujących tematów matematyki dawnej i współczesnej.

Link do strony koła naukowego http://wmii.uwm.edu.pl/matolki/