Skład Rady Wydziału

PRZEWODNICZĄCY

Dziekan
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

CZŁONKOWIE

Prodziekani

prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw.
prodziekan ds. nauki

dr hab. Piotr Artiemjew
prodziekan ds. kształcenia

dr Aleksandra Kiślak-Malinowska
prodziekan ds. studenckich

profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na Wydziale

profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. Marek Golasiński
prof. dr hab. Witold Łukaszewicz
prof. dr hab. Lech Polkowski
prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

profesorowie nadzwyczajni

prof. dr hab. Adam Doliwa
prof. dr hab. Mikalai Miatselski

profesorowie UWM

dr hab. Szczepan Brym
dr hab. Danuta Kruk
dr hab. Adam Lecko
dr hab. Andrzej Matraś
dr hab. Ivan Matychyn
dr hab. Yury Muranov
dr hab. Andriy Panasyuk
dr hab. Mark Pankov
dr hab. Vsevolod Shevchishin
dr hab. Artur Siemaszko

przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska
dr Anna Szczepkowska
dr Artur Woike

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Mariola Adamska

przedstawiciele studentów

Katarzyna Czarnowska
Bartosz Główczewski
Marta Masłowska
Teresa Strot
Tymoteusz Tyrajski
Adam Sypnik
Izabela Wróblewska

przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym

dr Andrzej Czarnecki
dr Stanisław Drozda