Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki

Członkowie Rady Wydziału
Matematyki i Informatyki
i zaproszeni goście

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki, które odbędzie się dnia 23 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału przy ul. Słonecznej 54 (A 1/22).

Porządek dzienny:

1.  Sprawy kadrowe (ref.: dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM):

     a)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki od 19 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.,

     b)  zaopiniowanie wniosku kierownika KFiMK o utworzenie 1 stanowiska adiunkta – bez konkursu w Katedrze Fizyki i Metod Komputerowych,

     c)  zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Woike na stanowisku adiunkta od 1 października 2018 r. w Katedrze Fizyki i Metod Komputerowych.

2.   Sprawy naukowe (ref.: prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw.):

    a)  zaopiniowanie wniosku dr. Macieja Bocheńskiego o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych naukowców,

     b)  informacje ze spotkania z przedstawicielem KEJN, dr. hab. Dominikiem Antonowiczem.

3.   Zaopiniowanie porozumień o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie a LO w Olecku i LO 2 w Elblągu (ref.: dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM).

 

4.   Sprawy różne.

 

Dziekan
Wydziału Matematyki i Informatyki
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM