Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki

WMiI-Dz.0001.12.2018

 

Członkowie Rady Wydziału

Matematyki i Informatyki

i zaproszeni goście

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki, które odbędzie się dnia 11 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału przy ul. Słonecznej 54 (A 1/22).

W związku z udziałem w posiedzeniu JM Rektora UWM w Olsztynie proszę o punktualne przybycie.

Porządek posiedzenia:

1.              Wręczenie Odznaki ZASŁUŻONY dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi (ref.: dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM).

2.              Sprawy kadrowe (ref.: dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM):

a)   zaopiniowanie wniosku kierownika KAZ o utworzenie 1 stanowiska adiunkta – bez konkursu w Katedrze Analizy Zespolonej,

a)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku adiunkta w Katedrze Analizy Zespolonej od 01.01.2019 r.,

b)     zaopiniowanie wniosku kierownika KAZ o utworzenie 1 stanowiska adiunkta – bez konkursu w Katedrze Analizy Zespolonej,

c)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku adiunkta w Katedrze Analizy Zespolonej od 01.01.2019 r.,

d)     zaopiniowanie wniosku kierownika KMS o utworzenie 1 stanowiska starszego wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Matematyki Stosowanej,

e)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Matematyki Stosowanej od 15.12.2018 r.,

f)      zaopiniowanie wniosku kierownika KAiG o utworzenie 1 stanowiska starszego wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Algebry i Geometrii,

g)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Algebry i Geometrii od 15.12.2018 r.,

h)     zaopiniowanie wniosku kierownika KMDiTPI o utworzenie 1 stanowiska starszego wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki,

i)      zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki od 15.12.2018 r.,

j)      zaopiniowanie wniosku kierownika KAiG o utworzenie 1 stanowiska starszego wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Algebry i Geometrii,

k)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Algebry i Geometrii od 15.12.2018 r.,

l)      zaopiniowanie wniosku kierownika KFiMK o utworzenie 1 stanowiska starszego wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Fizyki i Metod Komputerowych,

m)   zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Fizyki i Metod Komputerowych od 15.12.2018 r.,

n)     zaopiniowanie wniosku kierownika KMiGK o utworzenie 1 stanowiska starszego wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Multimediów i Grafiki Komputerowej,

o)     zaopiniowanie  wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Multimediów i Grafiki Komputerowej od 15.12.2018 r.,

p)     zaopiniowanie wniosku kierownika KAiRR o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych,

q)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienia kandydata na stanowisku wykładowcy w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych od 15.12.2018 r.,

r)      zaopiniowanie wniosku kierownika KIiBO o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy - bez konkursu w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych,

s)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy kandydata w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych od 15.12.2018 r.,

t)      zaopiniowanie wniosku kierownika KMS o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Matematyki Stosowanej,

u)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku wykładowcy w Katedrze Matematyki Stosowanej od 15.12.2018 r.,

v)     zaopiniowanie wniosku kierownika KIiBO o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy - bez konkursu w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych,

w)   zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy kandydata w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych od 15.12.2018 r.,

x)     zaopiniowanie wniosku kierownika KMDiTPI o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki,

y)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku wykładowcy w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki od 15.12.2018 r.,

z)     zaopiniowanie wniosku kierownika KMDiTPI o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki,

aa)  zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku  wykładowcy w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki od 15.12.2018 r.,

bb) uaktualnienie składu komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Matematyki i Informatyki,

cc)  zaopiniowanie wniosków o odznaczenie Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, KEN.

3.     Sprawy dydaktyczne (ref.: dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM):

a)   sprawozdanie z badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze letnim roku akademickim 2017/2018,

b)             przedstawienie raportu samooceny WMiI w zakresie dydaktyki.

4.     Sprawy różne.

          Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM