Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki

Członkowie Rady Wydziału

Matematyki i Informatyki

i zaproszeni goście

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału przy ul. Słonecznej 54 (A 1/22).

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy kadrowe (ref.: dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM):

a)     zaopiniowanie wniosku kierownika KAZ o utworzenie 1 stanowiska adiunkta (konkurs) w Katedrze Analizy Zespolonej

b)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku adiunkta (n-b) od 1 września 2018 r. w Katedrze Fizyki Relatywistycznej;

c)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku asystenta (n-b) od 1 sierpnia 2018 r. w Katedrze Fizyki Relatywistycznej;

d)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku asystenta (n-b) od 1 sierpnia 2018 r. w Katedrze Fizyki Relatywistycznej;

e)     zaopiniowanie wniosku kierownika KMMI o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki,

f)      zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisku wykładowcy od 1 października 2018 r. w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki,

g)     zaopiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Stanisławowi Droździe na stanowisku starszego wykładowcy od 1 października 2018 r. w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki,

h)     zaopiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Magdalenie Modrzyńskiej na stanowisku wykładowcy od 1 października 2018 r. w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych,

i)      zaopiniowanie wniosku kierownika KAiRR o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych,

j)      zaopiniowanie wniosku o zatrudnienia dr Grażynie Ciecierskiej na stanowisku wykładowcy od 1 października 2018 r. w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych

k)     zaopiniowanie wniosku kierownika KAiRR o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych,

l)      zaopiniowanie wniosku o zatrudnienia dr. Krzysztofa Żyjewskiego na stanowisku wykładowcy od 1 października 2018 r. w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych

m)   zaopiniowanie wniosku kierownika KMS o utworzenie 1 stanowiska wykładowcy – bez konkursu w Katedrze Matematyki Stosowanej,

n)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienia dr Marty Kwiecień na stanowisku wykładowcy od 1 października 2018 r. w Katedrze Matematyki Stosowanej,

o)     zaopiniowanie kandydatury dr. hab. Sławomira Kuleszy na kierownika Katedry Fizyki Relatywistycznej od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

  1. Sprawy dydaktyczne (ref.: dr Aleksandra Kiślak-Malinowska):

a)     zmiany w programie i planie studiów podyplomowych Zaawansowane Technologie Informatyczne.

  1. Zaopiniowanie wniosku o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (ref.: prof. dr hab. Aleksy Tralle,  prof. zw.)
  2. Sprawy różne.

          Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM