Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki

Członkowie Rady Wydziału
Matematyki i Informatyki
i zaproszeni goście

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki, które odbędzie się dnia 14 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału przy ul. Słonecznej 54 (A 1/22).

Porządek dzienny:

  1. Sprawy naukowe (ref.: prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw.):

a)     analiza wyników oceny parametrycznej 2017.

  1. Sprawy kadrowo-naukowe (ref.: prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw ., dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM):

a)     nowe zasady polityki kadrowej na Wydziale Matematyki i Informatyki.

  1. Sprawy kadrowe (ref.: dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM):

a)     zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki od 1 grudnia 2017 r.,

b)     zaopiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.

  1. Sprawy dydaktyczne (ref.: dr Aleksandra Kiślak-Malinowska):

a)     upoważnienie mgr. Andrzeja Klonowskiego do realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych z przedmiotów Technika Cyfrowa Informatyka S-I-inż. II rok (1 grupa) sem. zimowy, Miernictwo elektroniczne Informatyka S-I-inż. II rok (1 grupa) sem. letni na podstawie umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2017/2018.

Sprawy różne.

 

 

Dziekan
Wydziału Matematyki i Informatyki
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM