Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki

Członkowie Rady Wydziału
Matematyki i Informatyki
i zaproszeni goście

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki, które odbędzie się dnia 19 września 2017 r.  o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału przy ul. Słonecznej 54 (A 1/22).

Porządek dzienny:

1. Sprawy kadrowe (ref.: dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM):
a)      zatwierdzenie zmian w Uchwale Nr 40 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: Zasad przyznawania dodatku projakościowego w roku 2019 dla NA zatrudnionych na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie,

b)      zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. Lecha Polkowskiego, prof. zw. na kierownika Katedry Metod Matematycznych Informatyki od 01.10.2017 r. do 31.12.2019 r.,

c)      zaopiniowanie wniosku kierownika KMMI o utworzenie 1 stanowiska profesora nadzwyczajnego – bez konkursu w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki,

d)      zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Piotra Artiemjewa na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki od 1 października 2017 r.,

e)      zaopiniowanie wniosku kierownika KMMI o utworzenie 1 stanowiska asystenta i ogłoszenie konkursu w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki,

f)       zaopiniowanie wniosku kierownika KFR o utworzenie 1 stanowiska asystenta – bez konkursu w Katedrze Fizyki Relatywistycznej,

g)      zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Leszka Błaszkiewicza na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki Relatywistycznej od 1 października 2017 r.

2. Sprawy dydaktyczne (ref.: dr Piotr Artiemjew/ dr Aleksandra Kiślak-Malinowska):

a) upoważnienie osób planowanych do realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki na podstawie umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2017/2018,

b) upoważnienie doktorów zatrudnionych na WMiI do prowadzenia wykładów i seminariów w roku akademickim 2017/2018,

c) zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018,

d) zatwierdzenie obsady kadrowej studiów podyplomowych „Zaawansowane Technologie Informatyczne” od roku akademickiego 2017/2018.

3. Sprawy różne.

Dziekan
Wydziału Matematyki i Informatyki
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM