Niezwykła matematyka wrzesień 2016

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UWM zapraszają na zajęcia popularyzatorskie z matematyki w ramach warsztatów, wykładów i wystaw interaktywnych. Projekt ten jest w współfinansowany przez mFundację mBanku.

Zapraszamy dzieci i młodzież.

Wykłady odbywają się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki.

Pierwszy dzień popularyzacji 14 września, drugi 20 września, trzeci 28 września.

Opis zajęć i rejestracji na zajęcia poniżej.

Osoba do kontaktu: bojarska@matman.uwm.edu.pl , tel: 89 524-61-02

 

14 września

 • Forma zajęć/poziom: Wykład 1. Szkoła ponadgimnazjalna
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Prof. Wojciech Dzik: Jaki język zrozumie automat?
 • Godzina i sala: 13:00-13:45 Aula B
 • Opis zajęć: Załącznik 1 / PREZENTACJA
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 256 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: Wykład 2. Szkoła ponadgimnazjalna
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Prof. Urszula Foryś :  Czego ekolog może się dowiedzieć od matematyka, czyli słów kilka o modelu drapieżnik-ofiara?
 • Godzina/sala: 14:00-14:45 / Aula B
 • Opis zajęć: Załącznik 2 / PREZENTACJA
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 256 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: wystawy interaktywne / gimnazjum
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Wystawa interaktywna dotycząca geometrii
 • Godzina/sala: 9:00-9:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45 | Sala D0/9
 • Opis zajęć: Uczestnicy wystawy będą mogli poeksperymentować z obiektami abstrakcyjnymi geometrycznymi na 15 dostępnych stanowiskach. Tematyka poszczególnych stanowisk będzie dotyczyła m. in. parkietaży, wielościanów platońskich i archimedesowskich, fraktali, geometrii sferycznej, obrazów anamorficznych , twierdzenia Pitagorasa, rzutów i przekrojów brył, krzywych i powierzchni oraz złudzeń optycznych. Dla osób które lubią rozwiązywać łamigłówki zostanie udostępnione szereg składanek geometrycznych o różnym stopniu trudności.
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: 6 razy po 15-20 osób / Wyślij wiadomość mail: bojarska@matman.uwm.edu.pl z tym wypełnionym formularzem

 

20 września

 • Forma zajęć/poziom: Warsztat 1. / Szkoła podstawowa klasy 4-6
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Dr Aleksandra Kiślak-Malinowska: Kodowanie i odkodowywanie drzew
 • Godzina/sala: 13:00-14:00 | Sala A1/7
 • Opis zajęć: Drzewo w teorii grafów to graf spójny, który nie zawiera cykli. Przedstawimy algorytm (kod Prüfera), który umożliwia zapisanie (zakodowanie) drzewa w postaci skompresowanego ciągu bez podawania pełnej listy jego krawędzi. Pokażemy również jak takie drzewo odkodować, a także związek kodu Prüfera z liczbą wszystkich drzew oznaczonych na n-wierzchołkach. / PREZENTACJA
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 30 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: Warsztat 2. / Szkoła podstawowa klasy 4-6
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Dr Aleksandra Kiślak-Malinowska: Kolorowanie grafów
 • Godzina/sala: 11:00-12:00 | Sala A1/7
 • Opis zajęć: Kolorowanie grafów polega na przypisaniu określonym składowym grafu wybranych kolorów według ściśle określonych reguł. Pokażemy według jakich reguł koloruje się wierzchołki, a według jakich krawędzie grafu. Zastanowimy się razem, kiedy pokolorowanie jest optymalne. I odpowiemy na pytanie, do czego takie kolorowanie może się przydać. Proszę przynieść kredki na warsztaty. / PREZENTACJA
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 30 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: wystawy interaktywne / gimnazjum
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Wystawa interaktywna dotycząca liczb, logiki i prawdopodobieństwa
 • Godzina/sala: 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45 | Sala D0/9
 • Opis zajęć: Uczestnicy wystawy będą mogli poeksperymentować z obiektami abstrakcyjnymi na 15 dostępnych stanowiskach. Tematyka poszczególnych stanowisk będzie dotyczyła m. in. Złotej liczby, liczby Pi, liczby Eulera, ułamków łańcuchowych, ciągu Fibonacciego, kodu Cezara, problemów dotyczących logiki i rachunku prawdopodobieństwa.
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: 5 razy po 15-20 osób / Wyślij wiadomość mail: bojarska@matman.uwm.edu.pl z tym wypełnionym formularzem

 

28 września

 • Forma zajęć/poziom: Wykład 3. / Szkoła ponadgimnazjalna
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Prof. Adam Doliwa: Jak zadać dobre pytanie? Czym jest informacja i jak ją zmierzyć.
 • Godzina/sala: 11:00-11:45 / Aula B
 • Opis zajęć: Rozwiązanie tytułowego problemu wydaje się być oczywiste: musimy zadać takie pytanie, na które odpowiedź przyniesie nam jak najwięcej informacji. Inaczej mówiąc, to pytanie jest lepsze, które jak najbardziej zredukuje naszą niepewność. Dochodzimy w ten sposób do matematycznego zdefiniowania pojęcia "informacja". W historii nowożytnej mieliśmy już wiek pary i elektryczności. Druga połowa dwudziestego stulecia mogła być nazwana latami atomu. Obecne czasy określa się często Erą Informacji, a część ludzkości korzystającą z jej dobrodziejstw - Społeczeństwem Informacyjnym. Wydaje się, że umiejętność zdobywania, przechowywania, organizowania czy przekazywania informacji stała się niezbędnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego i bogactwa, nie mniej ważnym niż posiadanie źródeł energii. W moim wykładzie chciałbym przedstawić na prostych przykładach zręby matematycznej teorii informacji. Zastanowimy się także na głębszymi, fizycznymi i filozoficznymi, aspektami konsekwencji tej teorii. Do zrozumienia wykładu przyda się umiejętność zapisywania liczb w systemie dwójkowym (binarnym). / PREZENTACJA
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 256 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: Warsztat 3. / Szkoła ponadgimnazjalna
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Dr Agnieszka Niemczynowicz: Jak Arabowie rozwiązywali równania?
 • Godzina/sala: 10:00-11:00 | Sala A1/7
 • Opis zajęć: Podczas warsztatów przedyskutujemy różne (nie tylko szkolne) metody rozwiązywania równań stopnia 2, 3 i wyższych. / PREZENTACJA
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 30 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: Warsztat 4. / gimnazjum
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Dr Bogdan Staruch: Podobieństwo i proporcje
 • Godzina/sala: 11:00-12:00 | Sala A3/7
 • Opis zajęć: W trakcie warsztatów spróbujemy odpowiedzieć na pytanie co znaczy „być podobnym” od znaczenia potocznego do ścisłego określenia matematycznego. Wykorzystamy również proporcje w różnych aspektach, nie tylko geometrycznym. Treści będą ilustrowane przykładami. Uczniowie będą też rozwiązywali zadania, których rozwiązania zostaną omówione. / PREZENTACJA
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 30 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: Warsztat 5. / Szkoła podstawowa klasa 6
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Dr Bożena Staruch: Zaprogramuj wielokąt
 • Godzina/sala: 11:00-12:00 | Sala A3/16
 • Opis zajęć: W trakcie warsztatów w pracowni komputerowej poznamy proste instrukcje języka programowania SCRATCH i wykorzystamy je do rysowania wielokątów. SCRATCH jest intuicyjnym wizualnym językiem programowania łatwym do opanowania nawet w nauczaniu wczesnoszkolnym. Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku Opracowany przez MIT MediaLab program jest dostępny za darmo. Uczniowie otrzymają zadania rysowania wielokątów. Zadania będą różnej trudności od łatwego rysowania kwadratów po zadania wymagające kreatywności i dobrej znajomości własności wielokątów. / PREZENTACJA / KARTA PRACY
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 30 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: Warsztat 6. / Szkoła podstawowa klasy 3-4
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Dr Marta Kwiecień: Co się kryje w kodach kreskowych?
 • Godzina/sala: 9:00-10:00 | Sala A2/6
 • Opis zajęć: Podczas warsztatów dowiemy się, jakie informacje są ukryte w kodach kreskowych. Sprawdzimy również co się stanie, gdy w kodzie kreskowym zmienimy jedną cyfrę - czy jest możliwe, że zapłacimy za inny towar? / PREZENTACJA
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: Do 30 osób / REJESTRACJA

 • Forma zajęć/poziom: wystawy interaktywne / gimnazjum
 • Prowadzący/Tytuł zajęć: Wystawa interaktywna dotycząca zastosowania matematyki
 • Godzina/sala: 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45 | Sala D0/9
 • Opis zajęć: Uczestnicy wystawy będą mogli poeksperymentować z obiektami abstrakcyjnymi na 15 dostępnych stanowiskach. Tematyka poszczególnych stanowisk będzie dotyczyła m. in. parkietaży, fraktali, grafów, geometrii sferycznej, obrazów anamorficznych, węzłów, złotego podziału, itp. Dla osób które lubią rozwiązywać łamigłówki zostanie udostępnione szereg składanek matematycznych o różnym stopniu trudności.
 • Liczba osób / forma zapisów na zajęcia: 5 razy po 15-20 osób / Wyślij wiadomość mail: bojarska@matman.uwm.edu.pl z tym wypełnionym formularzem

 


 

Wyniki badania ankietowego: