O nas

Głównym zadaniem OIS-u jest opieka nad sprzętem i oprogramowaniem Wydziału oraz zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej dla celów dydaktycznych i naukowych.

Do zadań OIS-u należy:

w zakresie organizacyjnym:
– koordynowanie planów zajęć w pracowniach komputerowych,
– dyżury w pracowniach komputerowych,
– opieka nad stroną WWW Wydziału i OIS-u
– zakup sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego (zamówienia, przetargi, doradztwo IT),
– ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego,
– współpraca z Akademią Cisco i Akademią Microsoft,
– zarządzanie zasobami MSDNAA w ramach licencji wydziałowej.

w zakresie sieci:
– zarządzanie Wydziałową Siecią Komputerową – przewodową i bezprzewodową (bezpieczeństwo, topologia, adresy IP, monitorowanie, aktywność i dostępność),
– opieka nad infrastrukturą węzłów sieciowych.

w zakresie sprzętu:
– opieka nad pracowniami komputerowymi Wydziału (nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem, jego instalacją, konfiguracją i serwisem),
– opieka nad komputerami pracowników Wydziału (nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem, jego instalacją konfiguracją i serwisem),
– zarządzanie serwerami wydziałowymi (konta, poczta, www, sieci wewnętrzne).

Komentarze są wyłączone.