Połączenie z Wi-Fi

Eduroam (ang. Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem sieci edukacyjnej. Zasięgiem sieci jest objęty prawie cały budynek Wydziału Matematyki i Informatyki przy ulicy Słonecznej 54.

Umożliwia dostęp do Internetu pracownikom i studentom ośrodków akademickich w całej europie. Nie jest wymagana zmiana konfiguracji, kiedy korzystamy z eduroam w różnych miejscach. Dzięki przystąpieniu do projektu eduroam, uzyskujemy możliwość korzystania z darmowej sieci w wielu ośrodkach całej Europy (http://www.eduroam.org) i Polski (http://www.eduroam.pl).

Parametry Sieci – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Nazwa sieci (ssid): eduroam
Obsługiwane standardy sieci: 802.11a/b/g
Uwierzytelnianie: WPA2-Enterprise
Szyfrowanie: EAP-TTLS PAP

Aby móc skorzystać z sieci Eduroam wymagane jest posiadanie aktywnego konta oraz odpowiednio skonfigurowany system operacyjny. Szczegółowe informacje na temat podłączenia do sieci na stronie Jak się podłączyć?

Login tworzony jest według schematu:

  • Studenci – nr_legitymacji@student.uwm.edu.pl (n.p. 123456@student.uwm.edu.pl)
  • Doktoranci – „d” nr_legitymacji@student.uwm.edu.pl (n.p. d123456@student.uwm.edu.pl)

Komentarze są wyłączone.