Polityka haseł

Ważność i zmiana hasła

Hasło jest ważne przez 180 dni, 15 dni przed terminem wygaśnięcia, podczas logowania lokalnego, zostaniesz poinformowany o konieczności jego zmiany. Po trzech nieudanych próbach autoryzacji konto jest blokowane na 15 minut.

System pamięta trzy wykorzystane hasła. Hasło można zmienić w następujący sposób: Będąc zalogowanym do komputera w systemie Windows w domenie WMII wystarczy nacisnąć Alt-Ctrl-Del i wybrać opcję „Change password”. Następnie wpisać stare hasło i nowe, które będzie spełniało politykę haseł w domenie.

Jeśli hasło wygaśnie to konto domenowe zostanie zablokowane i do czasu jego odblokowania nie będzie można korzystać z żadnych powiązanych z nim usług na wydziale.

Wymogi dotyczące hasła:

  • hasło musi się składać z minimum 8 znaków
  • liczba haseł zapamiętanych 3
  • każde hasło jest ważne przez180 dni potem trzeba je zmienić można tego dokonać tylko za pomocą komputerów w pracowniach
  • pierwsza zmiana hasła może być dokonana po 2 dniach
  • hasło nie może składać się w całości lub części z nazwy użytkownika
  • hasło musi zawierać znaki z minimum trzech zbiorów spośród wymienionych poniżej:
  • Dużą literę (A – Z)
  • Małą literę (a – z)
  • Cyfrę (0 – 9)
  • Znak specjalny (na przykład: !, $, #, %)

Komentarze są wyłączone.