O OIS

Pracownicy Ośrodka Informatyczno-Sieciowego

inż. Adam Wasilewski
stanowisko: kierownik
obowiązki: administrator serwerów linux i pracowni
telefon: 895 246 084
e-mail: adam.wasilewski@uwm.edu.pl

mgr Łukasz Bogacz
stanowisko: starszy technik
administrator sieci wydziałowej, administracja serwerów windowsowych
telefon: 895 246 024
e-mail: lukasz.bogacz@uwm.edu.pl

Cezary Morawski
stanowisko: technik
obowiązki: opieka nad pracowniami, webmaster
telefon: 895 246 023
e-mail: cezary.morawski@matman.uwm.edu.pl

Jan Wiśniewski
stanowisko: specjalista
obowiązki: administrator budynku
telefon: 895 246 140
e-mail: j.wisniewski@matman.uwm.edu.pl

Mariusz Faruga
stanowisko: technik
obowiązki: dyżurny
telefon:
e-mail: mafa@uwm.edu.pl

Komentarze są wyłączone.