Historia

Na większości wydziałów naszej Uczelni pracownicy techniczni są zatrudnieni w różnych jednostkach danego wydziału, niekiedy rozlokowanych w różnych częściach miasta. Koordynacja działań takiego zespołu jest bardzo trudna.

Powstała więc idea utworzenia jednostki, która skupiałaby techników w ramach ich specjalności i zakresu działań. Utworzono więc Zespół Sprzętu Informatycznego w Katedrze Matematyki Stosowanej. W związku z powstaniem Wydziału Matematyki i Informatyki oraz z przejściem do kampusu przy ulicy Żołnierskiej w wakacje 2001 roku wymyślono koncepcję utworzenia ogólnowydziałowej jednostki.

Po rocznych zabiegach na Wydziale i na Uniwersytecie powołano jednostkę na Wydziale Matematyki i Informatyki pod nazwą: Centrum Informatyczno-Sieciowe, zgodnie z zarządzeniem numer 29 wydanym przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lipca 2002 roku.

Tego typu jednostka jest jedną z niewielu w Polsce, a pierwszą na naszym Uniwersytecie. Nadzór nad OIS-em sprawuje Dziekan Wydziału.

W czerwcu 2011 roku w związku z przeprowadzką do nowej siedziby wydziału Centrum Informatyczno-Sieciowe zostało przekształcone w Ośrodek Informatyczno-Sieciowy.

Komentarze są wyłączone.