Zostań Członkiem PTI

Aby zostać członkiem PTI należy: pracować co najmniej 3 lata w zawodzie informatycznym lub być studentem lub absolwentem kierunku informatycznego wyższej uczelni.

Poniżej krótka procedura przyjmowania nowych członków.

 • Wypełniasz wniosek – formularz dostępny jest na stronie: https://pti.sorga.pl/rekrutacja?r=Czlonkowie
 • Otrzymujesz potwierdzenie zgłoszenia na maila.
 • Zarząd wybranego przez Ciebie Oddziału podejmuje decyzję o Twoim przyjęciu.
 • Administrator akceptuje Twój wniosek i wysyła do Ciebie powiadomienie o przyjęciu.
 • Otrzymujesz mailowo dane do logowania w systemie Sorga, przeznaczonym dla naszych członków.
 • Po zalogowaniu widzisz wysokość należnych składek.
 • Opłacasz składki.
 • Właśnie stałeś się pełnoprawnym członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Członkostwo w PTI

 • daje możliwość działania w specjalistycznych sekcjach m.in. takich jak: sekcja analizy danychsekcja cyberbezpieczeństwasekcja e-zdrowiesekcja informatyki w zarzadzaniusekcja edukacji informatycznejsekcja informatyków w administracji
 • poszerza wiedzę i poglądy na ICT,
 • daje szansę aktywizacji w sektorze IT w naszym regionie,
 • umożliwia spotkanie ciekawych ludzi z branży ICT,
 • daje możliwość uczestnictwa w projektach wdrożeniowych i doradczych.

Zarząd Koła:

 1. Anna Michalczyk – przewodniczący koła
 2. Mariusz Chyży – członek zarządu
 3. Dariusz Jurczak – członek zarządu
 4. Hanna Pikus - członek zarządu
 5. Jacek Sochacki- członek zarządu

Kontakt: Koło Warmińsko-Mazurskie OP PTI

ul. Słoneczna 54, pokój E1/5

10-710 Olsztyn

email: kwm@pti.gda.pl

Delegaci na Koła WM na walne zgromadzenie PTI

 1. Hanna Pikus

 Składki członkowskie w roku 2024

 • dla osób w wieku do 20 lat: 40 zł wpisowe, 40 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 40 zł wpisowe, 60 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku powyżej 75 lat: 40 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI i braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 40 zł w pozostałych przypadkach.

Wiek, o którym mowa powyżej, ustala się jako liczbę lat kończonych przez członka w roku 2024. Statutowy termin wpłat składek upływa 31 marca każdego roku. Opłaty za składkę członkowską można dokonać przez system bazy członkowskiej SORGA.