Mikołajkowe Dni Otwarte

W grudniu 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UWM wraz z Koordynatorem Regionalnym ICDL i Kołem Warmińsko-Mazurskim PTI przy wsparciu Centrów Egzaminacyjnych ECDL/ICDL – EDUGIKA- Centrum Szkoleniowe i Centrum Wiedzy i Nauki prowadzili akcję informacyjną umiejętności komputerowych Mikołajkowe Dni Otwarte ICDL (ECDL) dla szkół będących w programie Klasa z ECDL.  Przedsięwzięcie przygotowane zostało wraz z grupą studentów I roku Matematyki UWM, którzy zajęli się przygotowaniem akcji promocyjnej. W przygotowaniach akcji wyróżniono studentów autorów plakatów i filmów Amelię Rzeżuchowską, Alicję Gadomską, Oliwię Ostaszewska, i Michała Sołowiej.

Szkoły biorące udział w organizacji przedsięwzięć:

  1. Zespół Szkól Zawodowych CKU w Ornecie (https://zsz-orneta.edu.pl/a,551,mikolajkowe-dni-otwarte-ecdl-w-zespole-szkol-zawodowych-cku-w-ornecie)
  2. Społeczny Zespół Przedszkolno - Szkolny 101 w Olsztynie  (http://www.ssp101.olsztyn.pl/laboratorium-ecdl/ )
  3. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (https://zseit.olsztyn.eu/)
  4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Jezioranach
  5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie 
  6. Niepubliczny Zespól Szkolno-Przedszkolny w Biskupcu
  7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie (https://zs-p1.olsztyn.eu/)

Główną inicjatywą w ZSZ CKU w Ornecie była organizacja konkursu przez nauczyciela Egzaminatora ECDL Jacka Sochackiego na materiał cyfrowy (strona www, prezentacja, film) dotyczący wynalazków w świecie technologii. Wyróżnieni uczniowie to Adam Bieryndo (klasa III TI) oraz Weronika Dzika (klasa II TI). W ZSP nr 1 w Olsztynie w Klasie z ECDL, która przystąpiła do programu w tym roku, nauczyciele Mariusz Chyży i Małgorzata Szmalc przeprowadzili szkolny konkurs "Wynalazcy/wynalazczynie – wynalazki". W konkursie tym zwyciężyła uczennica klasy 5a, Aleksandra Pszczółkowska nadsyłając pracę/prezentację o młodej współczesnej wynalazczyni Ann Makosinski. W Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie  nauczyciel i Egzaminator ECDL Marek Borucki przeprowadził konkurs na scenariusz gry komputerowej. W Społecznym Zespole Przedszkolno-Szkolnym 101 w Olsztynie będącym Klasą z ECDL od grudnia 2023,  nauczyciel Grzegorz Kamiński przeprowadził wśród uczniów konkurs na prezentację multimedialną dotycząca wynalazców/wynalazków. Szkolna komisja konkursowa zdecydowała, że najlepszą pracę wykonał Piotr Zalewski z klasy IV czekoladowej.

W szkołach będących w programie KLASA z ECDL: ZS Ponadpodstawowych w Jezioranach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie  i Niepubliczny Zespól Szkolno-Przedszkolny w Biskupcu działania podejmował nauczyciel Jacek Orłowski, Egzaminator ECDL, aktywnie organizujący klasy z ECDL, przeprowadzał badania poziomu kompetencji cyfrowych za pomocą narzędzia Barometr kompetencji. Najwięcej punktów uzyskali uczniowie Khvorostenko Veronika (Jeziorany), Gabriela Szydzik  (Lamkowo - klasa 6), Franciszek Zalewski  (Biskupiec- klasa 7). Zwycięzcy przystąpili w Klasach z ECDL do zdawania egzaminów ECDL.

W ramach Mikołajkowych Dni Otwartych ICDL (ECDL) w każdej ze szkół będących w programie Klasa z ECDL brało udział od 30 do 80 uczniów. W ramach tego przedsięwzięcia były przeprowadzone akcja informacyjne o programie ICDL (https://ecdl.pl/) i podręczniku exeBook (https://exebook.pl/) wśród uczniów i rodziców  poprzez dziennik elektroniczny Librus.