Badanie kompetencji uczniów

Koło Warmińsko Mazurskie wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki 11.10.2023 gościło młodzież z ZSZ CKU w Ornecie (zobacz Galeria zdjęć - Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie - Wycieczka edukacyjna INFORMATYKÓW (zsz-orneta.edu.pl)). Młodzież z tej szkoły corocznie odwiedza wydział w ramach branżowej wycieczki edukacyjnej. W tym roku była to  klasy I TI oraz II TI, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk uczestniczyli wraz z nauczycielami Jackiem Sochackim oraz Zbigniewem Stawskim.Dzięki uprzejmości prof. dr hab. Adama Doliwy dziekana wydziału uczniowie uczestniczyli w warsztatach informatycznych. W tym roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w badaniu poziomu kompetencji cyfrowych za pomocą narzędzia Barometr kompetencji udostępnionego przez PB ECDL na platformie Systemu Egzaminacyjnego eecdl.pl. Udostępnione narzędzie daje odpowiedź dotyczącą poziomu posiadanych kompetencji cyfrowych w zakresie informacji, komunikacji, przetwarzania tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Kompetencje cyfrowe mają ogromny wpływ na sposób uczenia się i studiowania. Uczenie się jest w coraz większym stopniu uzależnione od technologii, rozwiązań cyfrowych i Internetu, Poziom kompetencji wpływa na efektywność nauki. Znajomość poziomu swoich kompetencji cyfrowych daje możliwość nauczycielom jak i samym uczniom efektywniej zarządzać procesem nauczania. Wyniki poziomu kompetencji w tej grupie uczniów mieściły się w przedziale od 40% do 78% umiejętności. Najlepsi uczniowie dostali nagrody od Hanny Pikus  - Koordynatora Regionalnego ICDL z Polskiego Biura ECDL.

Uczniowie szkoły zwiedzali też budynek wydziału, zobaczyli jak wyglądają laboratoria komputerowe oraz aule audytoryjne kampusu gdzie prowadzone są wykłady. W ten sposób mieli możliwość oswojenia się z miejscem, w jakim będą ewentualnie kontynuowali swoją naukę. Uczestnicy wycieczki branżowej skorzystali także z uprzejmości pracowników Regionalnego Centrum Informatycznego UWM w celu zobaczenia infrastruktury serwerowej obsługującej dane, obliczenia prowadzone na uczelni. Zobaczenie  pomieszczeń serwerowni oraz rozmowa z pracownikami była dla uczniów i nauczycieli interesującym doświadczeniem.