Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2015

Olsztyn, 29-30.05.2015r.

UczestnicyUczestnicy i organizatorzy zaproponowali następującą tematykę:
 1. Finansowanie matematyki
 2. Ocenianie pracowników
 3. Matematyka stosowana
 4. Kształcenie na kierunku matematyka w warunkach narastającego niżu demograficznego
 5. Kategoryzacja 2017 i 2021
 6. Granty NCN
 7. Akredytacja matematyki i informatyki, kierunki praktyczne i akademickie
 8. Stopnie i tytuły naukowe, ścieżka rozwoju matematyków
 9. "Interpretacja Ministerstwa Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w sprawie warunków prowadzenia kierunków o profilu ogólnoakademickim, która jest sprzeczna z zapisem Ustawy"
 10. Matura jako egzamin wstępny na studia. Przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiów.
Do 24 maja 2015, oprócz prelegentów i organizatorów zgłosili się następujący przedstawiciele uczelni (w kolejności zgłoszeń)

Prelegenci

 1. Prof. dr hab. inż. Marian Chudy, Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 2. Mgr Józef Daniel, Starszy Ekspert Zespołu Matur (odpowiedzialny za matematykę) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 3. Prof. dr hab. Stefan Jackowski, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
 4. Prof. dr hab. Adam Jakubowski, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
 5. Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 6. Prof. dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 7. Prof. dr hab. Feliks Przytycki, Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
 8. Dr hab. Józef Rogowski, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 9. Dr Szymon Walczak, Narodowe Centrum Nauki (Koordynator Dyscyplin, Nauki Ścisłe i Techniczne)

Przedstawiciele uczelni

 1. Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  1. Dr hab. Ewa Łazarow, prof. ndzw., Dyrektor Instytutu Matematyki
 2. Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  1. Prof. dr hab. Marek Izydorek, Prodziekan ds. Nauki
 3. Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  1. Dr hab. Piotr Liczberski, prof. ndzw., Dyrektor Instytutu Matematyki
 4. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Matematyki Stosowanej
  1. Dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. Pol. Śl., Prodziekan ds. Nauki
 5. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  1. Dr hab. Irmina Herburt, prof. PW, Dziekan
  2. Dr Krzysztof Bryś, Prodziekan ds. Ogólnych
 6. Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  1. Prof. dr hab. Andrzej Szepietowski, Dyrektor Instytutu Informatyki
  2. Dr Andrzej Borzyszkowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki
  3. Prof. dr hab. Andrzej Szczepański, Dyrektor Instytutu Matematyki
 7. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki
  1. Prof. dr hab. Jerzy Ombach, Dyrektor Instytutu Matematyki
  2. Prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik, Prodziekan ds. Ogólnych
  3. Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek, Prodziekan ds. Badań i Współpracy
 8. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  1. Prof. dr hab. Adam Idzik, Dyrektor Instytutu Matematyki
 9. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych
  1. Dr hab. Marian Turzański, prof. UKSW, Dziekan
  2. Prof. dr hab. Dariusz Zagrodny, Dyrektor Instytutu Matematyki
 10. Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki
  1. Dr hab. Dariusz Idczak, prof. UŁ, Prodziekan ds. Ekonomicznych
 11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  1. Prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow, Dyrektor Instytutu Matematyki
  2. Dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. ndzw., Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki
 12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki
  1. Prof. dr hab. Krzysztof Frączek, Prodziekan ds. Naukowych
 13. Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  1. Dr Zbigniew Lipiński, Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki
  2. Dr Piotr Urbaniec, Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki
 14. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
  1. Dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP, Dyrektor Instytutu Matematyki
 15. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  1. Prof. dr hab. Ołeh Łopuszański – Dziekan
  2. Dr Anna Szpila – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
  3. Dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego
 16. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny
  1. Dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. US, Dyrektor Instytutu Matematyki
 17. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  1. Dr Anna Szczerba-Zubek, Instytut Matematyki
  2. Dr hab. Rafał Kapica, Instytut Matematyki
 18. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
  1. Prof. dr hab. Anatol Odzijewicz, Dziekan
  2. Dr Elżbieta Majewska, Prodziekan ds. Studenckich
 19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  1. Prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor UWM w Olsztynie, senator RP.
  1. Dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM, Dziekan
  2. Prof. dr hab. Aleksy Tralle, Prodziekan ds. Nauki
  3. Dr Aleksandra Kiślak-Malinowska, Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
  4. Mgr inż. Mariola Adamska, Kierownik Dziekanatu
  5. Inż. Adam Wasilewski, Ośrodek Informatyczno-Sieciowy
 20. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  1. Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, Dziekan
  2. Prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Prodziekan ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej
 21. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
  1. Dr hab. Andrzej Raczyński, zastępca dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Matematycznego
 22. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  1. Dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ, Dziekan
  2. Dr Robert Dylewski, Prodziekan ds. Studenckich