Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2015

Olsztyn, 29-30.05.2015r.

Program konferencjiWszystkie prelekcje będą głoszone w auli C1 (parter) w budynku WMiI UWM w Olsztynie przy ul. Słonecznej 54

Piątek 29 maja 2015
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników (foyer – parter).

10.00 – 10.10 Przywitanie gości przez JM Rektora UWM, prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, senatora RP. (aula C1).

10.10 – 10.30 Przemówienie dziekana. Przedstawienie uczestników (aula C1).
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa (foyer).
 1. 11.00 – 11.30 Prof. dr hab. inż. Marian Chudy, Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  Kompetencje inżynierskie w programach kształcenia
  11.30 – 11.45 Dyskusja
 2. 11.45 – 12.15 Mgr Józef Daniel, Starszy Ekspert Zespołu Matur (odpowiedzialny za matematykę) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  Matura z matematyki - diagnoza umiejętności matematycznych absolwentów liceów (techników) i szansa na indeks
  12.15 – 12.30 Dyskusja
 3. 12.30 –13.00 Prof. dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
  Matematyka w perspektywie Horyzontu 2020 i dalszej: szanse, wyzwania, nowe formy
  13.00 – 13.15 Dyskusja
13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa (bufet Centrum Konferencyjnego UWM, ul. Dybowskiego 11)
 1. 15.15 – 15.45 Dr Szymon Walczak, Narodowe Centrum Nauki (Koordynator Dyscyplin, Nauki Ścisłe i Techniczne)
  Granty Narodowego Centrum Nauki oraz możliwości finansowania badań podstawowych w zakresie matematyki i informatyki
  15.45 – 16.00 Dyskusja
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa (foyer).
 1. 16.30 – 17.00 Dr hab. Józef Rogowski, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  Nowe kryteria ocen programowych (profili ogólnoakademickiego i praktycznego) oraz oceny instytucjonalnej
  17.00 – 17.15 Dyskusja
18.00 – 18.30 Występ artystyczny orkiestry dętej UWM w Olsztynie (aula C1).
19.00 – 22.00 Uroczysta kolacja (bufet Centrum Konferencyjnego UWM, ul. Dybowskiego 11).

Sobota, 30 maja 2015
 1. 9.30 – 9.45 Prof. dr hab. Feliks Przytycki, Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
  Semestry Simonsa w Centrum Banacha
  9.45 – 10.00 Dyskusja
 2. 10.00 – 10.30 Prof. dr hab. Stefan Jackowski, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
  Zmiany w systemie ewaluacji
  10.30 – 10.45 Dyskusja
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa (foyer).
 1. 11.15 – 11.45 Prof. dr hab. Adam Jakubowski, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
  Matematyka stosowana. Kształcenie w warunkach narastającego niżu demograficznego. Ścieżka awansu naukowego.
  11.45 – 12.00 Dyskusja
 2. 12.00 – 12.30 Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  Silne i słabe strony polskiej matematyki – czyli potrzeba konsolidacji i jedności środowiska
  12.30 – 12.45 Dyskusja
12.30 – 13.00 Podsumowanie Konferencji. Komunikaty końcowe.
13.00 – 14.00 Obiad (bufet Centrum Konferencyjnego UWM, ul. Dybowskiego 11).

Uwagi
 1. Z powodów organizacyjnych program (np. kolejność prelekcji) może ulec zmianie
 2. NCBiR oraz MNiSzW w tym roku nie przyślą swych przedstawicieli na KWUMI
 3. Prelegenci, zgodnie ze swymi kompetencjami, odpowiedzą na pytania, niekoniecznie związane z tytułem ich wystąpień
 4. Luki czasowe proponujemy wykorzystać na:
  1. dyskusję na tematy zaproponowane przez uczestników, a nieuwzględnione przez prelegentów
  2. zwiedzanie budynku Wydziału Matematyki i Informatyki