Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2015

Olsztyn, 29-30.05.2015r.

Informacje ogólneSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki w dniach 29-30 maja 2015 roku w Olsztynie na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, który jest organizatorem i gospodarzem spotkania.

KWUMI 2015 honorowym patronatem objął JM Rektor UWM w Olsztynie, prof. dr hab. Ryszard Górecki, senator RP.

Coroczne spotkania władz uczelnianych matematyki i informatyki KWUMI poświęcone wymianie doświadczeń i aktualnych problemów z zakresu działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry, tradycyjnie organizowane są w różnych ośrodkach akademickich w Polsce kształcących na kierunkach matematyka i informatyka.