Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2015

Olsztyn, 29-30.05.2015r.

OrganizatorzyDr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM (dziekan)
Prof. dr hab. Aleksy Tralle (prodziekan ds. nauki)
Dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM (prodziekan ds. rozwoju)
Dr Aleksandra Kiślak-Malinowska (prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich)
Mgr inż. Mariola Adamska (kierownik Dziekanatu)
Inż. Adam Wasilewski (Ośrodek Informatyczno-Sieciowy)