IV Konferencja Matematyczno-Informatyczna

„Congressio-Mathematica”

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość opublikowania swoich artykułów w regularnych czasopismach naukowych (zgodnych z ich profilem), które wyraziły chęć współpracy:

 • w zakresie informatyki oraz nauk technicznych - Technical Sciences (Lista B MNiSW - 11 pkt.)
 • oraz w zakresie matematyki - Journal of Applied Analysis (Lista B MNiSW - 9 pkt.).
  Język artykułu zgodny z wymaganiami czasopism.

 • Przesłane artykuły podlegać będą standardowemu procesowi recenzji wydawniczej zgodnie z wymogami redakcji. W przypadku przyjęcia do druku będą one publikowane w bieżących numerach powyższych czasopism.

  Artykuły można wysyłać po dokonaniu rejestracji oraz opłaty konferencyjnej, nie później niż do 31.12.2018r.

  Plik źródłowy oraz pdf należy przesłać na adres alecko@matman.uwm.edu.pl

 • Planowane jest wydanie monografii wieloautorskiej z zakresu tematyki konferencji, w języku angielskim
  pt.: "Current Research in Mathematical and Computer Sciences, II" w Wydawnictwie UWM w Olsztynie.
  Artykuły do monografii mogą zawierać zarówno oryginalne jak i przeglądowe wyniki.

  Artykuły (plik źródłowy oraz pdf) należy przesłać na adres alecko@matman.uwm.edu.pl w terminie do 05.09.2018r. Warunkiem umieszczenia artykułu w monografii jest dokonanie rejestracji oraz opłaty konferencyjnej, nie później niż do 05.09.2018r..***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & Ewa Rak (Uniwersytet Rzeszowski) & Kinga Cudna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)