IV Konferencja Matematyczno-Informatyczna

„Congressio-Mathematica”

IV Konferencja "Congressio-Mathematica" odbędzie się w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym "Kormoran" w Mierkach (k/Olsztynka) w dniach 20-23 września 2018 roku.


Zakres konferencji

W ramach konferencji planowane są sekcje tematyczne: analiza zespolona, analiza funkcjonalna, informatyka, dydaktyka matematyki, historia matematyki i inne.


Organizatorzy pozostają otwarci na propozycje uczestników utworzenia innych sekcji.


Informacje organizacyjne

Na konferencji przewidziane są wykłady plenarne.
W sekcjach tematycznych będzie możliwość wygłoszenia wykładu (40 min.) lub referatu (25 min.). Wystąpienia mogą być prezentowane w dowolnym języku.

W holu hotelowym będzie możliwość umieszczenia posteru od pierwszego dnia konferencji.

Do 31 sierpnia 2018 roku prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa wraz ze streszczeniami  referatów bądź posterów w wybranym przez siebie języku.

Streszczenia należy przesłać na adres alecko@matman.uwm.edu.pl

***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & Ewa Rak (Uniwersytet Rzeszowski) & Kinga Cudna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)