Dydaktyka

Kontakt:

dr Krzysztof Sopyła

Email:lp.ude.mwu@alyposk (należy go przepisać nie kopiować)
Tel. do pokoju: 089- 524-60-94
Tel. kom. – 513-149-975 (proszę nie nadużywać)
Adres: Wydział Matematyki i Informatyki UWM ul. Słoneczna 54.

Konsultacje sem. letni. : wtorek 10:00 – 11:30 w pokoju E 0/5 

Materiały dydaktyczne

Programowanie obiektowe

Wykłady z Programowania obiektowego  dostępne w formie prezentacji Google Slides

Working with data

 

Zaawansowane programowanie obiektowe

https://drive.google.com/drive/folders/0B4rqQMWTVxb8WTkweDcxOThQdTQ?usp=sharing

Algorytmy i struktury danych

Zaliczenie: ocena z projektu + ocena za wejściówki z zajęc

Terminy: ()

 1. Ćwiczenia 3 – Rekurencja
 2. Ćwiczenia 4 – Analiza Big OAnaliza alg. Big Oh
 3. Ćwiczenia 5 – Sortowania
 4. Ćwiczenia 6 – Stos
 5. Ćwiczenia 7 – Kolejka

Projekt sortowanie:

 1. Implementacja 4 alg. sortowania: Bubble, Insertion, Merge, Quick Sort w zależności od ‚tematu sortowania’ np. sortowanie osób po PESEL
 2. Dla każdego alg. mierzony jest czas sortowania dla danych wielkości: 1K,2K,…128K,265K dla trzech przypadków dane losowe, posortowane i odwrotnie posortowane
 3. Sprawozdanie powinno być w formacie pdf i zawierać sekcje : strona tytułowa, opis platfromy testowej i sposobu generowania danych, tabele i wykresy, wnioski
 4. Do sprawozdania powinnien być załączony kod i całość spakowana zip
 5. Za dodanie czegoś więcej do sprawozadania możliwe są do uzyskania dodatkowe punkty np. wykresy w skali log-log, interpolacja i podanie dokladnych współczynników przy rzędzie złożoności, ciekawie zaimplementowany sposób generowania danych np. pozyskanie rzeczywisytch danych z internetu (crawler)
 6. Oceniane będą: struktura kodu (3p), dane i wykresy (3p), kompletnośc opisów i wnioski (2p), dodatkowe funkcjonalności (2p) = 10p

Bazy danych

Zaliczenie: ocena z projektu access + projekt mysql + ocena z kolokwium

Terminy: projekt access – 15.11.15,projekt mysql – 15.01.2015 kolokwium – 22.01.2016

Lista tematów na projekty.

 1. Ggabinet lekarski
 2. Wypożyczalnia samochodów
 3. dziennik lekcyjny
 4. przydział zajęc pracownikom
 5. wypożyczalnia gier
 6. Biuro podrózy
 7. Pizzeria
 8. Dziekanat
 9. Liga siatkówki
 10. Firma transportowa
 11. system płacowo kadrowy
 12. Klub nocny
 13. Linie lotnicze
 14. Sieć kin
 15. Liga piłki nożnej
 16. Baza punktów użyteczności publicznej
 17. Baza zabytków
 18. Serwis samochodowy
 19. Inny zaproponowany przez studenta

Programy Użytkowe Inf

Zaliczenie: ocena z kolokwium z latex’a + ocena z kolokwium z matlab’a. Następnie na podstawie średniej arytmetycznej zostanie wystawiona ocena.

 1. Ćwiczenia 1 – GIT system kontroli wersji - instrukcja
 2. Ćwiczenia 1 – Wprowadzenie do TEX’a – instrukcja, szablon
 3. Ćwiczenia 2 – Wzory matematyczne – instrukcja
 4. Ćwiczenia 3 – Tablice i grafika – instrukcja i obrazy
 5. Ćwiczenia 4 – Pakiet Beamer – instrukcje
 6. Ćwiczenia 5 – kolokwium Latex
 7. Ćwiczenia 6,7 – pakiet Matlab, wprowadzenie
 8. Ćwiczenia 8,10 – wizualizacja danych w matlabie
 9. Ćwiczenia 11- funkcje i skrypty
 10. Ćwiczenia 12 – kolokwium Matlab
 11. Ćwiczenia 13 – systemy kontroli wersji: Git, Mercurial
 12. Ćwiczenia 14 – systemy kontroli wersji cdn, wystawienie ocen
 13. Ćwiczenia 15 – poprawy kolokwiów

Programy Użytkowe dla administracji i cyfryzacji

 1. Ćwiczenia 1 – Wprowadzenie do TEX’a – instrukcja, szablon
 2. Ćwiczenia 2 – Wzory matematyczne – instrukcja
 3. Ćwiczenia 3 – Tablice i grafika – instrukcja i obrazy
 4. Ćwiczenia 4 – Pakiet Beamer – instrukcje
 5. Ćwiczenia 5 – kolokwium Latex
 6. Ćwiczenia 6 - Google Drive
 7. Ćwiczenia 7 – WordPress
 8. Ćwiczenia 8 – Prezi
 9. Ćwiczenia 9 – Google Docs
 10. Ćwiczenia 10 – Google Spredsheet podstawy
 11. Ćwiczenia 11 - Google Spredsheet funkcje

Seminarium magisterskie

Prezentacje

Lista tematów na pracownię magiserską/inżynierską:
 1. Aplikacja pozwalająca na tagowanie sceny na potrzeby segmentacji obrazów/video.
 2. Webowy system do autoryzacji użytkowników w oparciu o dane wizualne
 3. System do podpowiadania artykułów z www (blogi, portale itp.) do przeczytania w zależności od preferencji użytkownika
 4. System rekomendacji produktów (do wyboru) na bazie ich wizualnego podobieństwa
 5. Aplikacja dla HR budując profil osoby na podstawie wpisów oraz połączeń z FB
 6. System wspomagania sprzedaży na kasie na podstawie zdjęć produktów
 7. Mobilny system informacyjny dla wydziału w oparciu o rzeczywistość rozszerzon (Informacje o osobach w pokojach wraz z zdjęciem itp.)
 8. Mobilny system wspomagania sprzedaży w oparciu o rzeczywistość rozszerzoną
 9. System nawigacji w budynku w oparciu o technologię beacon (Wybieram gdzie się chcę dostać i system prowadzi mnie, Wsparcie dla rzeczywistość rozszerzonej)
 10. Webowy system rozpoznawania odręcznie pisanych cyfr (Canvas+ html5 do rysowania)
 11. System generujący heatmapy na podstawie poruszania się osób w pomieszczeniu
 12. System wspomagania parkingu – automatyczne naliczanie czasu postoju, czas wjazdu i wyjazdu liczony na podstawie kamery video
 13. Mierzenie i klasyfikowanie stanu/nastroju w oparciu o dane z EEG(fal mózgowych z urządzenia OpenBCI)
 14. Przetestowanie i porównanie metod segmentacji video (R-CNN, Fast-CNN, Faster-CNN)
 15. Stworzenie agenta generującego teksty piosenek/wiersze/wpisy na bloga z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych.
 16. Aplikacja wspomagająca użytkownika w uczeniu klasyfikatora SVM na bazie biblioteki KMLib/pyKMLib.

Materiały z poprzednich lat

Sztuczna Inteligencja

Wstęp do programowania

Information Retrival