Home Page of ADAM DOLIWA
Mail

Chair of Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science
Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Warmia and Mazury
ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn, Poland

Office

room # A1/2

E-mail 

doliwa@matman.uwm.edu.pl

Phone 

(+48) (89) 524 60 71

Fax

(+48) (89) 524 60 48

Curriculum Vitae pdf file

Dla studentów

Seminarium ,,Geometria i Układy Dynamiczne''

Seminarium Katedry Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki

MathSciNet author profile Google Scholar author profile

List of my Publications

Recent research interests:

Recent talks:

Hopf algebras of trees and Dyck languages (Forum Informatyki Teoretycznej, Warsaw, 5-6 February 2016)

The Hirota equation and its reductions from the point of view of root lattices (Integrable systems in Newcastle, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK, 26-27 September 2014)

Hirota equation and the quantum plane (Discrete Differential Geometry, MFO Oberwolfach, 9-13.07.2012)

Wykłady popularnonaukowe:

O oszczędnym dziennikarzu, czyli czym jest informacja i jak ją mierzymy?

Jak polscy matematycy złamali Enigmę

Last update 06.10.2018