Aleksander Denisiuk. UWM

Modelowanie i Wizualizowanie 3W grafiki

Wykłady

 1. Wprowadzenie
 2. Geometria 3W
 3. Rzutowanie i rasteryzacja
 4. Oświetlenie i cieniowanie
 5. Interpolacja i teksturowanie
 6. Krzywe i powierzchnie Béziera
 7. Krzywe i powierzchnie B-sklejene
 8. Metoda śledzenia promieni (Ray tracing)
 9. Ray tracing. Techniki zaawansowane
 10. Sprawdzanie przecięcia
 11. Metoda energetyczna (Radiosity)
 12. Wprowadzenie do animacji
 13. Sterowanie ruchem
 14. Kinematyka układów łańcuchowych

Ćwiczenia

Galeria

Zaliczenie i egzamin

Przykładowa Animacja

Literatura