Oddział Olsztyński PTM

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Oddział Olsztyński

E-mail: ptm-olsztyn@matman.uwm.edu.pl

Zarząd Oddziału

Adam Doliwa – prezes
tel. 89 524 6071, fax: 89 524 60 48
e-mail: doliwa@matman.uwm.edu.pl

dr hab. Artur Siemaszko - viceprezes
prof. dr hab. Aleksy Tralle - członek zarządu
dr Jarosław Kosiorek - skarbnik
dr Anna Szczepkowska – sekretarz

Komisja rewizyjna
dr Aleksandra Kiślak-Malinowska
prof. dr hab. Marek Golasiński
dr Bernard Kasietczuk

Delegaci na walne zgromadzenie PTM

dr Artur Woike
mgr Maria Bulińska
dr Irena Morocka-Tralle (zastępca delegata)


Zarząd Główny PTM

Oddziały PTM


Składki członkowskie w roku 2017

  • członkowie zwyczajni - 90 zł,
  • członkowie zwyczajni małżeństwo - 150 zł,
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 60 zł,
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa - 90 zł,
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM - 2250 zł
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM dla osób, które ukończyły 60 lat - 1080 zł

Statutowy termin wpłat składek za rok 2017 upływa 31 marca 2017 roku.

Składki członkowskie można wpłacać przelewem na konto oddziału:

61 1500 1777 1217 7009 8779 0000

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa

podając w tytule wpłaty: "Składka 2017" lub "Składka jednorazowa"