Oddział Olsztyński PTM

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Oddział Olsztyński

E-mail: ptm-olsztyn@matman.uwm.edu.pl

Zarząd Oddziału

dr hab. Artur Siemaszko – prezes 
tel. 89 524 60 18 
e-mail: artur@uwm.edu.pl

dr hab. Maciej Bocheński - viceprezes 
prof. dr hab. Adam Doliwa - członek Zarządu Oddziału 
dr Jarosław Kosiorek - skarbnik 
dr Anna Szczepkowska – sekretarz 

Komisja rewizyjna

dr Aleksandra Kiślak-Malinowska 
prof. dr hab. Marek Golasiński 
prof. dr hab. Aleksy Tralle 

Delegat na walne zgromadzenie PTM 

dr Artur Woike 
dr Irena Morocka-Tralle (zastępca delegata)


Zarząd Główny PTM

Oddziały PTM


Składki członkowskie w roku 2021

 • członkowie zwyczajni - 90 zł,
 • członkowie zwyczajni małżeństwo - 150 zł,
 • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 60 zł,
 • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa - 90 zł,
 • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM - 2250 zł
 • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM dla osób, które ukończyły 60 lat - 1080 zł

Statutowy termin wpłat składek za rok 2021 upływa 31 marca 2021 roku.

Składki członkowskie można wpłacać przelewem na konto oddziału:

61 1500 1777 1217 7009 8779 0000

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa

podając w tytule wpłaty: "Składka 2021" lub "Składka jednorazowa"


Lista Członków
Marek Aleksiejczyk             
Jolanta Arszyńska             
Maciej Bocheński             
Mariusz Bodzioch        
Agnieszka Bojarska-Sokołowska     
Michał Borsuk             
Maria Bulińska             
Anna Buraczewska                         
Andrzej Czarnecki
Wojciech Czernous         
Aleksander Denisiuk             
Adam Doliwa        
Stanisław Drozda             
Wiesława Drozda      
Marek Golasiński       
Stefan Grabowski                          
Jan Marcin Jakóbowski             
Piotr Jastrzębski             
Bernard Kasietczuk         
Aleksandra Kiślak-Malinowsk
Joanna Kluczenko
Jarosław Kosiorek
Andrzej Matraś             
Irena Morocka-Tralle
Zbigniew Paprzycki             
Sławomir Popowicz             
Artur Siemaszko             
Wacław Sklinsmont
Bożena Staruch             
Anna Szczepkowska             
Gabriela Tereszkiewicz             
Aleksy Tralle             
Damian Wiśniewski             
Artur Woike     
Joanna Woike 
Edyta Bartnicka          


 


Historia

  Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Olsztynie powstał w 1973 roku z inicjatywy Kierownika ówczesnej Katedry Statystyki Matematycznej w Akademii Rolniczo-Technicznej, prof. dr. Czesława Platta. Oddział i jego prezes, Prof. Platt odegrały znacząca rolę w integracji olsztyńskiego środowiska matematycznego. Oddział systematyczne zapraszał do wygłoszenia odczytów wiodacych polskich matematyków, co w tamtych latach było jeszcze ważniejsze niż dziś.

  Prezesami Oddziału byli kolejno:

 • Prof. dr Czesław Platt (1925-1995), prezes w latach 1973-1995, wybitny specjalista w obszarze zastosowań statystyki i rachunku prawdopodobieństwa w doświadczalnictwie zootechnicznym, rolniczym i rybackim, a także w problematyce geodezyjnej.
 • Prof. dr hab. Jan Rychlewski (1934-2011), prezes w latach 1995-2004, wybitny mechanik, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk.
 • Prof. dr hab. Aleksy Tralle, prezes w latach 2004-2010.
 • Prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski, prezes w latach 2010-2014.
 • Prof. dr hab. Adam Doliwa, prezes od 2014.

  Oddział dwukrotnie był organizatorem zjazdów Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1983 i 1998 oraz (też dwukrotnie) Forum Matematyków Polskich w latach 2010 i 2016.

  Oddział nadal działa, być moze w mniejszej skali, na rzecz integracji olsztyńskiego środowiska matematycznego. W chwili obecnej jednym z priorytetów jest praca z młodzieżą szkolną.

  Od 11 lat wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki organizowane sa Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Propozycja ich organizowania została zgłoszona przez ówczesnego prezesa prof. Aleksego Tralle. Od 2011 roku z inicjatywy prof. Macieja P. Wojtkowskiego wygłaszane sa odczyty popularnonaukowe dla uczniów (projekt ”Spotkania z Matematyką”).