II Konferencja Matematyczno-Informatyczna

„Congressio Mathematica”

 • Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość opublikowania swoich artykułów w regularnych czasopismach naukowych (zgodnych z ich profilem), które wyraziły chęć współpracy: w zakresie informatyki oraz nauk technicznych - Technical Sciences (Lista B MNiSW - 11 pkt.) oraz w zakresie matematyki - Journal of Applied Analysis (Lista B MNiSW - 9 pkt.). Język artykułu zgodny z wymaganiami czasopism.

  Przesłane artykuły podlegać będą standardowemu procesowi recenzji wydawniczej zgodnie z wymogami redakcji. W przypadku przyjęcia do druku będą one publikowane w bieżących numerach obydwu czasopism. Do artykułu można dołączyć propozycję dwóch recenzentów.

  Artykuły można wysyłać po dokonaniu rejestracji oraz opłaty konferencyjnej, nie później niż do 31.12.2016r.
  Plik źródłowy oraz pdf należy przesłać na adres alecko@matman.uwm.edu.pl

 • Planowane jest wydanie monografii wieloautorskiej z zakresu tematyki konferencji, w języku angielskim
  pt.: "Current Research in Mathematical and Computer Science" w Wydawnictwie UWM w Olsztynie.
  Artykuły do monografii mogą zawierać zarówno oryginalne jak i przeglądowe wyniki.

  Artykuły można wysyłać po dokonaniu rejestracji oraz opłaty konferencyjnej, nie później niż do 31.12.2016r.
  Plik źródłowy oraz pdf należy przesłać na adres alecko@matman.uwm.edu.pl


***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & Ewa Rak (Uniwersytet Rzeszowski) & Kinga Cudna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)