II Konferencja Matematyczno-Informatyczna

„Congressio Mathematica”

Komitet Organizacyjny Komitet Naukowo-Programowy
Adam Lecko - Olsztyn (przewodniczący)
Jacek Dziok - Rzeszów (z-ca)

Kinga Cudna - Olsztyn
Marek Aleksiejczyk - Olsztyn
Agnieszka Bojarska-Sokołowska - Olsztyn
Roman Dobreńko - Olsztyn
Michał Germaniuk - Olsztyn
Bogumiła Kowalczyk - Olsztyn
Millenia Lecko - Rzeszów
Izabela Pawlicka - Olsztyn
Barbara Śmiarowska - Olsztyn
Józef Banaś - Rzeszów
Jan Jakóbowski - Olsztyn
Zbigniew J. Jakubowski - Łódź
Leopold Koczan - Lublin
Piotr Liczberski - Łódź
Julian Ławrynowicz - Łódź
Ołeh Łopuszański - Rzeszów
Witold Łukaszewicz – Olsztyn
Maria Nowak - Lublin
Andriy Panasyuk - Olsztyn
Dariusz Partyka - Lublin
Lech Polkowski - Olsztyn
Hari M. Srivastava – Victoria (Kanada)
Jan Stankiewicz - Rzeszów
Zbigniew Suraj - Rzeszów
Jan Szynal - Lublin
Aleksy Tralle - Olsztyn
Dov Bronisław Wajnryb - Rzeszów
Jaroslav Zemánek - Warszawa
Eligiusz Złotkiewicz - Lublin

***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & Ewa Rak (Uniwersytet Rzeszowski) & Kinga Cudna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)