II Konferencja Matematyczno-Informatyczna

„Congressio Mathematica”

PROGRAM KONFERENCJI:

Wtorek, 20 września 2016

12:00 – 17:00    Rejestracja
                          (Hol główny Hotelu Kormoran)

13:00 – 16:00    Obiad

19:00 – 00:00    Kolacja powitalna


Środa, 21 września 2016

07:30 – 09:00    Śniadanie

Wykłady plenarne
Przewodniczy: Luis Salinas

09:15 – 10:05    Maria Nowak: Extremal functions in weighted Bergman spaces and Beurling-type
                         theorem

10:15 – 11:05    Stephan Ruscheweyh: Universally Prestarlike Functions

Sekcja referatów
Przewodniczy: Maria Nowak

11:25 – 11:50    Luis Salinas: A geometric property of the Ramanujan sequence
11:55 – 12:20    Renata Rososzczuk: Extremal functions in weighted Bergman spaces A_α^p for                           -1<α<0  and  0< p <∞
12:25 – 12:50    Edyta Trybucka: Second Hankel determinant for certain subclass of
                         close-to-convex functions


13:00 – 14:00    Obiad

Wykłady plenarne
Przewodniczy: Jacek Chudziak

14:30 – 15:20    Witold Łukaszewicz: Logiki niemonotoniczne
15:30 – 16:20    Julian Ławrynowicz: Dynamical modelling for special ternary and quaternary                                   nanostructures in relations to quickly moving metallic surfaces

Sekcja referatów
Przewodniczy: Dov Bronisław Wajnryb

16:40 – 17:05    Jacek Chudziak: Quasideviation means in insurance
17:10 – 17:35    Agnieszka Tanaś: Fragmentation process in continuum
17:40 – 18:05    Krzysztof Kamiński: The Weyl-von Neumann theorem in II_∞ factor
18:10 – 18:35    Paweł Zaprawa: O funkcjonałach typu Fekete-Szegö dla funkcji jednolistnych

19:00 - ??:??      Bankiet


Czwartek, 22 września 2016

07:30 – 09:00    Śniadanie

Wykłady plenarne
Przewodniczy: Stephan Ruscheweyh

09:15 – 10:05    Richard Fournier: Various proofs of Jack's lemma
10:15 – 11:05    Piotr Liczberski i Renata Długosz: Some relations between starlikeness,
                          convexity and k-symmetry in Cⁿ


Sekcja referatów
Przewodniczy: Oleksandr Provotar

11:25 – 11:50    Piotr Grochowalski: Petri nets and PN-system. Tools for modeling DEDSs
11:55 – 12:20    Krzysztof Pancerz: Ontology of Places in Poland in the Description Logic
                          Formalism

12:25 – 12:50    Piotr Lasek: Clustering and Visualization of a High-Dimensional Diabetes Dataset

13:00 – 14:00    Obiad

Wykłady plenarne
Przewodniczy: Richard Fournier

14:30 – 15:20    Marek Golasiński: Residue class rings of analytic and entire functions
15:30 – 16:20    Dov Bronisław Wajnryb: Growth function for some uniformly amenable groups

Sekcja referatów
Przewodniczy: Piotr Grochowalski

16:30 – 16:55    Mateusz Torbicki: Modelling and identification of climate-weather change process
                          at maritime ferry operating Baltic Sea area

17:00 – 17:25    Ewa Kuligowska: Monte Carlo simulation of climate-weather change process at
                          maritime ferry operating area using C# language


Przewodniczy: Renata Długosz

17:30 – 17:55    Agnieszka Bojarska – Sokołowska: Geometryczne eksperymentowanie przez
                          dzieci, młodzież i dorosłych

18:00 – 18:25    Agnieszka Zawadzka: Zastosowanie technologii informacyjnych w edukacji
                          matematycznej studentów

18:30 – 18:55    Krzysztof Pancerz: Analiza danych związanych z gospodarką odpadami

19:15 – ??:??     Biesiada grillowa


Piątek, 23 września 2016

07:30 – 09:00    Śniadanie

Wykłady plenarne
Przewodniczy: Marek Golasiński

09:15 – 10:05    Oleksandr Provotar: Some practical applications of fuzzy set theory
10:15 – 11:05    Leopold Koczan: Problemy zbiorów jednolistności w klasach funkcji analitycznych

Przewodniczy: Piotr Liczberski

11:15 – 12:15    Sesja posterowa
                          (Hol główny Hotelu Kormoran)

13:00 – 14:00    Obiad

***

Copyright © 2015; Projekt: SzablonyStron.org & Ewa Rak (Uniwersytet Rzeszowski) & Kinga Cudna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)