Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku kierunek Matematyka studia stacjonarne

W dniu 1.10.2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie studentów z pracownikiem Dziekanatu

i przedstawicielami Samorządu Studenckiego

Spotkanie odbędzie się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału pok. A1/22

 

Każdy student powinien dostarczyć na spotkaniu dowód wpłaty za legitymację

w kwocie 22 zł (w formie papierowej).

Numer konta na który należy wpłacić opłatę za legitymację studencką znajdziecie

Państwo na swoim subkoncie  www.usosweb.uwm.edu.pl.

Login i hasło są identyczne jak do IRK

Podczas spotkanie oprócz wydawania legitymacji pobierana będzie opłata na

ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków(NNW)

Szczegóły znajdziecie Państwo po linkiem:

http://wmii.uwm.edu.pl/aktualnosci-ogloszenia-dla-kandydatow-na-studia-stacjonarne/ubezpieczenie-nnw-oc-europie-dla

 

Przypominam o  konieczności rejestracji na MODUŁ PRZEDMIOTÓW HUMANIZUJĄCYCH 1

Rejestracja dotyczy tylko i wyłącznie specjalności Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

Zapisy będą trwały od 1 października 2019 r. od godz. 10:00 do 3 października 2019 r do godz. 23:59

W ramach MODUŁU PRZEDMIOTÓW HUMANIZUJĄCYCH 1 student może zapisać się na jeden z poniższych przedmiotów:

 

- animacje kultury studenckiej

 

- estetyka

 

- etyka

 

- filozofia

 

- kultura kresów północno-wschodnich i ich kontynuacja

 

- wiedza o teatrze

Zapisujecie się za pomocą modułu UL https://ul.uwm.edu.pl/

Bardzo proszę o sprawdzenie dostępności żetonów i w razie ich braku o

kontakt z Dziekanatem piotr.mendalka@matman.uwm.edu.pl 89 524 61 30

Szczegółowe informacje:

 

http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany