REALIZACJA WARUNKU/RÓŻNIC PROGRAMOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2021L

Osoby, które realizują warunek/różnice programowe w semestrze letnim 2021L  proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU/RÓŻNICY PROGRAMOWEJ do 11 marca 2022 r. 

http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/podania 

Student może realizować warunek TYLKO ze swoją specjalnością. Jeżeli nie będzie takiej możliwości wymagana jest zgoda Prodziekana do spraw studenckich, może być mailowa. 

Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem wpisu do grupy zajęciowej!!!