PRZENIESIENIE OSIĄGNIĘĆ w semestrze letnim 2021L

Podanie o przeniesienie osiągnięć powinno zostać złożone w formie papierowej ewentualnie skan z domeny @student.uwm.edu.pl do 4 marca 2022r.

Do podania należy dołączyć certyfikat lub kartę przebiegu studiów z innego kierunku.

http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/podania