PRZENIESIENIE OSIĄGNIĘĆ w semestrze letnim 2019L

informatyka I stopień studia stacjonarne

  

Podanie o przeniesienie osiągnięć powinno zostać złożone w formie papierowej do 13 marca 2020 r.

Należy udokumentować zaliczenie przedmiotu dołączając certyfikat lub kartę przebiegu studiów z innego kierunku.

 

 

Wzór podania http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/podania

 

 

 

Dziekanat WMII