Obrony prac dyplomowych

W związku z zaistniałą sytuacją, obrony prac dyplomowych odbędą się zdalnie. Przypominamy, że godnie z regulaminem studiów do 15 maja należy złożyć pracę wraz z wymaganymi dokumentami lub formularz rezygnacji w przypadku, gdy praca nie została zaakceptowana. Ze względu na zalecane ograniczanie kontaktów bezpośrednich pracę dyplomową wraz z dokumentami należy wysłać tradycyjną pocztą na adres ( Dziekanat st. Stacjonarne WMII, ul. Słoneczna 54 pokój A1/21, 10-710 Olsztyn). Rezygnację można również wysłać pocztą elektroniczną z domeny @student.uwm.edu.pl


Przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest wysłać do Dziekanatu następujące dokumenty:

1/ TYLKO! 1 egzemplarz pracy dyplomowej:
• wydrukowana ostateczna wersja pracy z APD ze znakiem wodnym ( numerem seryjnym), zbindowana z przyklejoną i opisaną imieniem i nazwiskiem płytą.
• praca dyplomowa powinna zawierać stronę tytułową oraz streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

2/ oświadczenie dotyczące badania losów zawodowych absolwentów

3/ wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

4/ dowód wpłaty za dyplom (numer konta znajduje się w zakładce płatności po zalogowaniu się w systemie USOSweb)
5/ wybierając wersję A + angielski za 100 zł lub B należy złożyć podanie w systemie USOS o wydanie odpisu w j. angielskim, koniecznie proszę wpisać oznaczenie kompletu dyplomu jaki wybiera (komplet A + odpis w j. angielskim lub komplet B)
6/ karteczka z informacjami:

imię i nazwisko...
numer albumu...
numer telefonu.....
specjalność....
wersja dyplomu....A/ A+ za 100zł / B

7/ OŚWIADCZENIE opiekuna o przyjęciu pracy dyplomowej- proszę wysyłać promotorowi skan uzupełnionego formularza , następnie promotor podpisuje i odsyła skan do dziekanatu.

Szczegółowe informacje http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/sprawy-dyplomantow/dokumenty-niezbedne-do-zlozenia-pracy-dyplomowej

Dziekanat WMII
89 524 60 33, 89 524 6001
dziekanat-stacjonarne@matman.uwm.edu.pl