INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW w semestrze letnim 2021L

Informatyka I stopień studia stacjonarne  

Podanie o indywidualną organizację powinno zostać złożone w formie elektronicznej w systemie USOSweb do 4 marca 2022 r.  

Podanie należy udokumentować dołączając skany zaświadczeń.  

Do 11 marca 2022r. należy dostarczyć do Dziekanatu formularz Zgłoszenie zmiany grup w związku z indywidualną organizacją studiów (wymagane są podpisy wykładowców) http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/podania 

Zgodnie z Regulaminem studiów IOS nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia, zaliczania przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów.