PRZENIESIENIE OSIĄGNIĘĆ w zimowym 2022Z

Podanie o przeniesienie osiągnięć powinno zostać złożone w formie papierowej ewentualnie skan z domeny @student.uwm.edu.pl do 15 października 2022r. 

Do podania należy dołączyć certyfikat lub kartę przebiegu studiów z innego kierunku. 

http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/podania