Uwaga studenci niestacjonarni I roku Informatyki studia I stopnia

W dniu 5.10.2019r. (sobota) w Auli C/01( ul. Słoneczna 54) odbędzie się immatrykulacja studentów pierwszego roku na kierunku informatyka.

Po immatrykulacji odbędzie się spotkanie z pracownikiem dziekanatu oraz z opiekunem roku mgr.Mariuszem Abramczukiem mariusz@matman.uwm.edu.pl

Na spotkaniu będą wydawane legitymacje studenckie.

Każdy student powinien dostarczyć na spotkaniu dowód wpłaty za legitymację w kwocie 22 zł (w formie papierowej).
W przypadku braku dowodu wpłaty legitymacja nie zostanie wydana!
 
Numer konta bankowego na który należy wpłacić za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po zalogowaniu się na stronie: www.usosweb.uwm.edu.pl . Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia. W przypadku problemu z zalogowaniem proszę o kontakt mailowy piotr.mendalka@matman.uwm.edu.pl
Podczas spotkania  pobierana będzie opłata na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW w kwocie 55 zł.
Szczegóły:
http://wmii.uwm.edu.pl/aktualnosci-ogloszenia-dla-kandydatow-na-studia-stacjonarne/ubezpieczenie-nnw-oc-europie-dla