ALEKSY TRALLE
profesor zwyczajny/Ordinary Professor
Wydział Matematyki i Informatyki/Department of Mathematics and Information Technology

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Słoneczna 54, Olsztyn
tel. (4889)5246034
tralle@matman.uwm.edu.pl