ALEKSY TRALLE
profesor zwyczajny/Ordinary Professor
Wydział Matematyki i Informatyki/Department of Mathematics and Information Technology

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Słoneczna 54, Olsztyn
tel. (4889)5246034
tralle@matman.uwm.edu.plZainteresowania naukowe
Publikacje
Rys biograficzny
Zawodowe CV
Dydaktyka/studenci
Ciekawostki


Redaguje:
Journal of Generalized Lie theory and Applications
Journal of Fixed Point Theory and Applications 


Członek Komitetu Sterującego:
ESF Research Network Programme CAST© 2004-2017 Wydział Matematyki i Informatyki - Aleksy Tralle