ALEKSY TRALLE
profesor zwyczajny/Ordinary Professor
Wydział Matematyki i Informatyki/Department of Mathematics and Information Technology

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Słoneczna 54, Olsztyn
tel. (4889)5246034
tralle@matman.uwm.edu.pl



Research interests
Publications
Biographical sketch
Professional CV
Teaching
Curious


I am an editor of:
Journal of Generalized Lie theory and Applications
Journal of Fixed Point Theory and Applications


I am a member of:
ESF Research Network Programme CAST



© 2004-2017 Faculty of Mathematics and Information Technology - Aleksy Tralle