Wizualizacja danych ISI

Dr. Anna Muranova

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego

Ćwiczenia

Podstawy Python

* Ćwiczenie 1 (23.02.2024)
* Pdf z zajęcia (01.03.2024)
* Ćwiczenie 2 (01.03.2024)
* Pdf z zajęcia (08.03.2024)
* Ćwiczenie 3 (08.03.2024)
* Ćwiczenie 4 (15.03.2024)
* Ćwiczenie 5 (03-04.04.2024)
* Ćwiczenie 6 (05.04.2024)

Wizualizacja danych

* Ćwiczenie 8 (17-18.04.2024)
* Ćwiczenie 9 (19.04.2024)
* Ćwiczenie 10 (26.04.2024)
* Ćwiczenie 11 (10.05.2024)
* Ćwiczenie 12 (17.05.2024)

* Kolokwium II (31.05.2024)
* Kolokwium II Poprawa (07.06.2024)