dr Damian Wiśniewski - semestr zimowy 2015/2016

Zamieściłem aktualne slajdy z analizy matematycznej 1 (matematyka) i repetytorium (informatyka).

Terminy kolokwium nr 1: 

- grupa II : 6 listopada

- grupa III : 6 listopada
- grupa IV : 4 listopada.

Czas kolokwium to 45 minut.