Aleksander Denisiuk. UWM

Wprowadzenie do Grafiki Maszynowej

Wykłady

 1. Wprowadzenie do wprowadzenia
 2. Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw
 3. Wprowadzenie do formatów plików graficznych i podstaw kompresji obrazów
 4. Wprowadzenie do libpng
 5. Wprowadzenie do libjpeg
 6. Wprowadzenie do rasterizacji
 7. Wprowadzenie do algorytmów obcinania i okienkowania
 8. Wprowadzenie do geometrii maszynowej
 9. Wprowadzenie do rzutowania
 10. Wprowadzenie do oświetlenia
 11. Wprowadzenie do teksturowania
 12. Wprowadzenie do krzywych Béziera
 13. Wprowadzenie do historii OpenGL
 14. Wprowadzenie do podstaw OpenGL
 15. Wprowadzenie do metody śledzenia promieni

Zaliczenie

Egzamin pisemny

Pytania na egzamin dyplomowy

Literatura

ECTS

Instalacja i konfiguracja narzędzi programistycznych na swoim komputerze

Aby skompilować omawiane na wykładach oraz wykorzystywane na ćwiczeniach projekty programistyczne, trzeba mieć zainstalowane na swoim komputerze odpowiednie narzędzia: kompilator C/C++, narzędzie make i niektóre biblioteki.

Dla systemu Windows jako kompilator może być MinGW-w64 albo Visual C++ 2010-2019. Na Linux, BSD, macOS — domyślny kompilator.

Poniżej znajdziesz wskazówki i instrukcje wystarczające aby wykonać ćwiczenia.

Dla systemu Windows przetestowałem i opisałem wersje z kompilatorem MinGW-w64. Jeżeli znajdziesz błąd w moich instrukcjach, daj mi znać. Jeżeli używasz innego kompilatora bądź systemu i samodzielnie skonfigurowałaś swój system, sporządź instukcję i przyślij abym mógł umieścić na tej stronie. Twoje doświadczenie na pewno się przyda przyszłym generacjom studentów i zostanie docenione przy zaliczeniu przedmiotu.

Biblioteki jpeglib oraz libargtable

Linux

Należy zainstalować paczki libjpeg-dev oraz libargtable2-dev

Windows

OpenGL, GLFW, GLEW

Trzeba zainstalować najnowsze sterowniki od producenta karty graficznej.

Linux

Zainstalować paczki libglfw3-dev oraz libglew-dev. W razie potrzeby libglapi-mesa (dotyczy głównie kart Intel).

Windows

Czasami potrzebna jest instalacja biblioteki mesa3D (dotyczy głównie kart Intel).

Dostępna jest instrukcja instalacji i konfiguracji kompilatora oraz bibliotek. Wersja z MinGW.