Aleksander Denisiuk. UWM

Wprowadzenie do Grafiki Maszynowej

Wykłady

 1. Wprowadzenie do wprowadzenia
 2. Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw
 3. Wprowadzenie do formatów plików graficznych i podstaw kompresji obrazów
 4. Wprowadzenie do libpng
 5. Wprowadzenie do libjpeg
 6. Wprowadzenie do rasterizacji
 7. Wprowadzenie do algorytmów obcinania i okienkowania
 8. Wprowadzenie do geometrii maszynowej
 9. Wprowadzenie do rzutowania
 10. Wprowadzenie do oświetlenia
 11. Wprowadzenie do teksturowania
 12. Wprowadzenie do krzywych Béziera
 13. Wprowadzenie do historii OpenGL
 14. Wprowadzenie do podstaw OpenGL
 15. Wprowadzenie do transformacji w OpenGL

Zaliczenie

Egzamin pisemny

Pytania na egzamin dyplomowy

Literatura

ECTS