Programowanie I

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aleksander Denisiuk

Wykłady

 1. Wprowadzenie. Proces programowania
 2. Dane
 3. Metody projektowania
 4. Struktury sterujące: sekwencja i abstrakcja
 5. Struktury sterujące: wybór i powtórzenie
 6. Logika a programowanie
 7. Procedury
 8. Czytanie i pisanie do plików tekstowych
 9. Struktury sterujące: wybór
 10. Struktury sterujące: pętle
 11. Abstrakcja danych
 12. Dane złożone: tablice jednowymiarowe
 13. Tablice wielowymiarowe
 14. Struktury danych
 15. Dodatkowe metody programowania

Ćwiczenia

 1. Sformułowanie zadania
 2. Podstawy kodowania
 3. Metody projektowania
 4. Struktury sterujące: sekwencja i abstrakcja
 5. Struktury sterujące: wybór i powtórzenie
 6. Logika a programowanie
 7. Procedury
 8. Czytanie i pisanie do plików tekstowych
 9. Struktury sterujące: wybór
 10. Struktury sterujące: pętle
 11. Abstrakcja danych
 12. Dane złożone: tablice jednowymiarowe
 13. Tablice wielowymiarowe
 14. Struktury danych
 15. Dodatkowe metody programowania

Linki

Literatura

 1. David D. Riley, Using Modula-2: An Introduction to Computer Science I. Boyd & Fraser Pub Co, 1987.
 2. Zed A. Shaw, Programowanie w C. Sprytne podejście do trudnych zagadnień, których wolałbyś unikać (takich jak język C). Helion, 2016.
 3. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II. Helion, 2010.
 4. Zed A. Shaw, Learn Python 3 the Hard Way: A Very Simple Introduction to the Terrifyingly Beautiful World of Computers and Code. Addison-Wesley Professional, 2017.
 5. Александр Шень, Программирование. Теоремы и задачи. М.: МЦНМО, 2004.

Zaliczenie i Oceny

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie trzech kolokwiów programistycznych: 7, 14 i 15 czerwca 2018. Na każdym z kolokwiów zaproponowano będzie do rozwiązania po 3 zadania. Łacznie więć 9. Ocena zależy od ilości rozwiązanych zadań:

Do sprawdzania zadań zostanie wykorzystany serwer SPOJ. Każdy student do końca maja powinien założyć sobie konto na serwerze, wysłać mi to konto na maila oraz rozwiązać zadanie testowe. Najlepiej zrobić to w marcu. Jeszcze lepiej rozwiązać kilka innych zadań z tego serwera. Zadania na kolokwium będą sformułowane w języku polskim. Dane wejściowe w testach na kolokwium zawsze będą poprawne.

Dostępne jest kolokwium przykładowe.