Seminaryjny odbiór tematów badawczych 15 lutego 2013

Prodziekan ds. nauki, prof. dr hab. Aleksy Tralle informuje, że w dniu 15 lutego 2013 r., w godzinach 11:00-15:00  odbędzie się w Auli C1 na  Wydziale Matematyki i Informatyki  seminaryjny odbiór tematów badawczych.

Program seminarium:

Grupa problemowa 45
11:00-11:20  Wybrane modele matematyczne i ich zastosowania (1302-0802) Prof. Jan Jakóbowski
11:20-11:40 Przybliżone metody analizy danych (1303-0806) Prof. Witold Łukaszewicz
12:00-12:20 Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej, spektroskopii i kosmologii (1306-0808) Prof. Andrzej Rutkowski
12:20-12:40 Opis i analiza wybranych widm, fotonów i solitonów (1310-0801), prof. Szczepan Brym

Grupa problemowa 46
13:00-13:20 teorie typów w systemach logicznych informatyki (1304-0802), prof. Adam Doliwa
13:20-13:40 Metody wnioskowania aproksymatywnego w systemach informacyjnych (1309-0802) prof. Lech Polkowski
13:40-14:00 Reprezentacje widokowe  obiektów do identyfikacji wizualnej (1311-0801) prof. Jan Kunicki

Grupa problemowa 44
14:10-14:30 Wybrane zagadnienia analizy, równań różniczkowych i układów dynamicznych (1305—0804) (członkowie zespołu)

Grupa problemowa 43
14:30-14:50 Geometria symplektyczna i układy dynamiczne (członkowie zespołu)

Przerwy: 11:40-12:00,12:40-13:00, 14:00-14:10