Uwaga studenci I roku Matematyki (I i II stopień)!

W dniu 04.10.2016 w sali posiedzeń Rady Wydziału (pok.A1/22) odbędzie się spotkanie organizacyjne z pracownikiem Dziekanatu według następującego porządku:

9.00-9.30- studia I stopnia Matematyka
9.30-.10.00- studia II stopnia Matematyka


Na spotkanie koniecznie trzeba dostarczyć dowód wpłaty za elektroniczną legitymacje studencką w kwocie 17 zł. Student dokonuje wpłaty na swoje subkonto, które jest widoczne po zalogowaniu na www.usosweb.uwm.edu.pl. Login i hasło do logowania dla studentów I stopnia jest identyczne jak przy logowaniu do IRK. Hasło i login dla studentów II stopnia nie uległy zmianie.

Na spotkaniu będą wydawane elektroniczne legitymacje studenckie(dla osób posiadających dowód wpłaty)

Studenci II stopnia żeby otrzymać nową legitymacje studencką muszą oddać starą

Na spotkaniu będą również przyjmowana opłata na ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

W roku akademickim 20016/17 składka wynosi 50 zł. Szczegóły ubezpieczenia