Uwaga I rok kierunek Informatyka studia stacjonarne !!!

W dniu 30.09.2016 r.(piątek) w auli B odbędzie się spotkanie studentów z pracownikami Dziekanatu według następującego porządku:

• 09:00 specjalność Inżynieria systemów informatycznych
• 11:00 specjalność Informatyka ogólna

Każdy student powinien dostarczyć na spotkanie dowód wpłaty za legitymację
w kwocie 17 zł (w formie papierowej). W przypadku braku dowodu wpłaty legitymacja nie zostanie wydana ! Numer konta bankowego na który należy wpłacić za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po zalogowaniu się na stronie: www.usosweb.uwm.edu.pl . Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia.

Podczas spotkania wydawane będą legitymacje studenckie oraz pobierane opłaty na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW (szczegółowe informacje
w późniejszym terminie).

Obecności na spotkaniu jest obowiązkowa!!!