USOS studenci

Aby zalogować się na kontach UL, USOS WEB należy posługiwać się hasłem i loginem z USOS WEB. !!!
Dotychczasowe hasło i login na USOS UL straciło ważność

Rejestracja na przedmioty
https://ul.uwm.edu.pl/

Pozostałe sprawy w USOS
https://usosweb.uwm.edu.pl/