Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2023

Gratulujemy promotorom i autorom najlepszych prac inżynierskich w Konkursie Engineer 4 Science 2023, realizowanym pod Patronatem: PS IEEE, Centrum GovTech Polska, CERN, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR+, Łukasiewicz - PIAP, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS oraz ELKApw.

Pierwsze miejsce spośród zgłoszonych na WMiI prac zajęła praca:
Rozpoznawanie dźwięków przez aplikację Webową
Autor: inż. Adrian Albrecht
Promotor: dr inż. Bartosz Nowak

Wyróżniona została praca::
Wykorzystanie splotowych sieci neuronowych do klasyfikacji obrazów
Autor: inż. Adam Zalewski
Promotor: dr Paweł Drozda