Wydział Matematyki i Informatyki UWM uzyskał pełne prawa akademickie!

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych za lata 2017-2021. Dyscyplina matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM otrzymała kategorię B+. Oznacza to między innymi, że Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka na WMiI ma prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzenia postępowań o nadanie tytułu profesora. Przekłada się to też na wysokość ministerialnej subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.