Robot Spot od Boston Dynamics na Wydziale Matematyki i Informatyki – nowe wyzwania

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM i Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej, mamy niepowtarzalną okazję eksploracji potencjału robota Spot od Boston Dynamics.

Robot najpierw testowo odbył spacer po naszym wydziale, po czym nadszedł czas na głęboką analizę i intensywną pracę nad możliwościami tego nietypowego obiektu badawczego.

Już w pierwszych dniach udało się nam osiągnąć postępy:

- Opracowaliśmy modele konwolucyjnych sieci neuronowych, które skutecznie rozpoznają i analizują zachowanie robota.

- Za pomocą API Pythona oraz kontrolera Xbox, udało się połączyć z robotem, co umożliwiło bardziej efektywną interakcję i kontrolę.

Zespół badawczy, któremu przewodzi dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM składa się zarówno z utalentowanych studentów kół naukowych, jak i doświadczonych naukowców z naszego wydziału.

Studenci z Naukowego Koła Robotyki skupiają się obecnie na opracowywaniu metod sterowania Spotem przy użyciu Virtualizera Cyberith i urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Członkowie Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji "Czarna Magia" zgromadzili już bogaty zbiór danych wideo i zaangażują się w tworzenie zaawansowanych Modeli Uczenia Maszynowego, umożliwiających jeszcze głębszą analizę zachowań Spota.

Natomiast zespół naukowy WMiI koncentruje się na rozwijaniu zaawansowanych modeli sieci neuronowych, aby w pełni wykorzystać potencjał robota.

Praca ze Spotem otwiera przed nami nowe horyzonty w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji. Planowane jest dalsze poszerzanie współpracy z zespołem badaczy z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej w ramach Projektu VALET.