Nowy doktorat w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Serdecznie gratulujemy mgr. inż. Tomaszowi Krzywickiemu obrony pracy doktorskiej z wyróżnieniem i uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Serdecznie gratulujemy także Panu Profesorowi Lechowi Polkowskiemu, promotorowi dr. Tomasza Krzywickiego. To już czwarty informatyk z naszego Wydziału, który uzyskał stopień naukowy doktora pod jego opieką. Panie Profesorze, dziękujemy!